Giới thiệu

HT Gpoup là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về MÀN HÌNH GHÉP kích thước lớn, các giải pháp tổng thể về Công nghệ thông tin hàng đầu.