Camera Quân sự INNORIX INX-MS15

Giá bán: Liên hệ

  Đặt hàng

  Driving Actuator: BLDC Servo System

  Pan Speed 0.1° ~ 60° / sec

  Tilt Speed 0.1° ~ 30° / sec

  Pan Range 360° Endless

  Tilt Range -90° ~ 90°

  Dimensions (WxHxD) 850 x 668 x 630 mm

  Weight 35kg