Khung giá treo màn hình BT8309

Giá bán: 18.000.000đ

  Đặt hàng
  • Recommended screen size: up to 42″
  • Max load: 25kg
  • VESA & non-VESA fixings: 75 x75 up to 200 x 200
  • Flat to the wall depth: 69mm (+/-5mm)
  • Popped out depth: 186mm (+/-5mm)
  • Colour: Black